Dành cho các bé từ 7 tuổi trở lên

Khám phá tính linh hoạt của vẽ Acrylic, học viên sẽ rất thích thú khi thực hành vẽ acrylic trên khung vải và học các kỹ thuật phức tạp với nhiều chủ đề khác nhau.

Nội dung bài học : Chuyển từ vẽ tranh sang vẽ tranh sơn dầu. Kiến thức căn bản về màu sắc, kỹ thuật tô các lớp phủ & tô acrylic.
Dụng cụ : Màu vẽ acrylic trên khung vải (khung vải trắng hoặc in sẵn)
Tuýp màu acrylic và cọ

—–

Welcome to the wonderful world of acrylic painting, explore & learn the very versatile method of painting with a variety of brush strokes.

Learning Points:
Transfer drawings onto canvas, drawing on still life/references with grid drawing technique. Basic color knowledge, coating & acrylic painting technique (3 techniques).

Mediums:
Acrylic paints on canvas (Blanks & Pre-printed), Acrylic paints (Tube) & brushes.