Các bài học giúp học viên khám phá, tìm hiểu nền văn hóa đặc trưng của từng quốc gia qua các bài học về con người, động vật, thức ăn, quần áo, sản phẩm mỹ nghệ…

Các khóa học:

Nhật Bản
Anh Quốc
Mỹ
Trung Quốc
7d4e30f3949473ca2a85