CẤP ĐỘ NÂNG CAO

Dành cho các bé từ 13 tuổi trở lên

Ở giáo trình “Drawing & Sketching”, học viên được khám phá 1 loạt các kỹ năng trực quan thông qua việc học cách bố cục, phác thảo và kỹ thuật tạo hình khối. Bước qua giáo trình “Painting”, các em được học phương pháp tô màu nước & màu poster. Cuối cùng, giáo trình “Illustration” giúp các em sáng tạo các bức vẽ minh họa ấn tượng với nhiều chủ đề khác nhau.

Vẽ và phác thảo

+ Nội dung bài học: Vẽ bằng cách dùng đường nét, hình khối, luật phối cảnh, vẽ bố cục đơn giản và sử dụng các nét chấm phá, tông màu.
+ Dụng cụ: Nhiều loại bút chì và bút chì màu.

Vẽ và tô màu

+ Nội dung bài học: Khám phá kỹ thuật xử lý màu, làm chủ các chất liệu, trải nghiệm sức mạnh, tính phong phú và sư tương phản của màu nước.
+ Dụng cụ: Màu nước và màu poster.

Minh họa

+ Nội dung bài học: Khám phá sự khác biệt giữa tranh minh họa cuộc sống, minh họa Poster và “Metaphorical”, học cách mở rộng ý tưởng từ chủ đề yêu thích, thực hành vẽ và tô màu nhằm phát huy phương pháp vẽ tranh minh họa nghệ thuật.
+ Dụng cụ: Màu nước và màu poster , bút chì màu và màu sáp.