CẤP ĐỘ CƠ BẢN

Dành cho bé từ 7- 9 tuổi

Giới thiệu phương pháp vẽ sáng tạo, sử dụng các chủ đề về hoa quả và động vật. Các bé sẽ khám phá 1 loạt các chủ đề đa dạng dựa vào các câu chuyện thực tế hoặc tưởng tượng để tạo ra tác phẩm theo góc nhìn riêng của bé.

Cấp độ: Level 1, 2 & 3

Nội dung bài học: Sử dụng kỹ năng sáng tạo để ghi nhận & xây dựng các tác phẩm ở bước đầu tiên, bé học cách khám phá ý tưởng, bố cục, màu sắc và chữ viết thông qua hàng loạt kỹ thuật vẽ và tô màu

Dụng cụ: Bút chì màu, màu sáp dạ quang và màu sáp nến