CẤP ĐỘ NỀN TẢNG ( Foundation Level )

Dành cho các bé từ 5 – 6 tuổi

Nội dung: Phương pháp giáo dục đa chiều dựa trên nền tảng nâng cao khả năng học tập và sáng tạo cho các bé. Với giáo trình Foudation các bé được hướng dẫn để quan sát, tưởng tượng,suy nghĩ và phân tích có hệ thống để ngày càng thông minh hơn

Giáo trình: Foudation 1, 2 ,3 & Pre Basic.

Dụng cụ học tập: Bút chì màu, Bút chì neon, Màu sáp dầu.