Dịch vụ hỗ trợ sinh viên

Dịch vụ hỗ trợ sinh viên do VNSEA cung cấp sẽ hỗ trợ các sinh viên khi gặp các vấn đề khó khăn như tìm chỗ ở, tìm việc làm thêm, khám sức khỏe… 

Khi bạn đến trung tâm, VNSEA luôn có đội ngũ nhân viên hướng dẫn tận tình để sinh viên có thể dễ dàng giải quyết các vấn đề mình đang gặp phải.

Ngoài ra, trung tâm VNSEA là nơi tư vấn và hỗ trợ sinh viên trong mọi lĩnh vực trong suốt thời gian học tập tại TP.HCM. Sinh viên sẽ luôn tìm thấy các dịch vụ tư vấn và trợ giúp sinh viên trong trung tâm như bao gồm:

  • Hỗ trợ chỗ ở
  • Đào tạo kỹ năng
  • Tư vấn việc làm
  • Tư vấn sức khỏe
  • Các dịch vụ Vui chơi, giải trí
  • Các dịch vụ Ăn uống

Dịch Vụ Sinh Viên