Search
Close this search box.

VNSEA học hoạt động theo một tiêu chuẩn chuyên nghiệp trong lĩnh vực đào tạo và tư vấn du học với:

VNSEA tự hào giúp bạn tối ưu và đem lại hiệu quả cao trong cơ hội du học:

Tầm nhìn:
Trở thành một tổ chức cung cấp giải pháp giáo dục toàn diện đẳng cấp quốc tế thông qua mô hình STEM/ STEAM nhằm kiến tạo nên một thế hệ công dân toàn cầu đa tài để đóng góp tích cực cho đất nước.

Sứ mệnh:
Chúng tôi giúp thế hệ trẻ Việt Nam phát triển các kỹ năng tư duy bậc cao và các kỹ năng liên ngành cần thiết khác cho việc nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, từ đó đưa ra các giải pháp tối ưu cho tương lai của bản thân, gia đình và xã hội.

Hơn thế nữa, chúng tôi nỗ lực truyền cảm hứng để học sinh, sinh viên Việt Nam trở thành những người có tinh thần học tập suốt đời, khai phá năng lực bản thân một cách toàn diện nhất.

Dịch Vụ Tư Vấn Du Học

Tư Vấn Miễn Phí

(*) Khi bạn cung cấp số điện thoại, chúng tôi sẽ gọi ngược lại cho bạn, vì thế bạn hoàn toàn không hề tốn cước điện thoại.