CHỦ TRƯƠNG VỀ GIÁO DỤC STEM

Định hướng

Giáo dục STEM trong GDPT 2018

Công văn 

3089/BGDĐT-GDTrH ngày 14.10.2020

Công văn 

909/BGDĐT-GDTH ngày 08.03.2023

GIỚI THIỆU STEM VN STD®

chungchistem
  • Chương trình VN STD® được xây dựng để hình thành các năng lực cốt lõi cho học viên
  • Chương trình được xây dựng bởi các chuyên gia có kinh nghiệm STEM đến từ các Viện nghiên cứu, trường Đại học hàng đầu Việt Nam.
  • Bộ sách hướng dẫn và tổ chức giáo dục STEM dành cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh của nhóm tác giả được xuất bản và phát hành bởi Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam.
  • Chương trình, tài liệu, bài giảng được số hóa trên hệ thống K12ONLINE của Viettel.

GIỚI THIỆU BỘ SÁCH

Bộ sách dành cho giáo viên

Bộ sách giúp giáo viên:

Tổ chức dạy học STEM theo định hướng phát triển năng lực;

Tổ chức dạy học STEM theo hình thức bài học STEM: tích hợp trong nội dung bài học, hoạt động trải nghiệm STEM;

Tổ chức dạy học STEM theo chủ đề tích hợp liên môn;

Tổ chức các hoạt động giáo dục STEM theo hai dòng sản phẩm: STEM Tái chế/ Robotics. 

sách stem

GIẢI PHÁP

Giải pháp, chương trình giáo dục STEM VNSTD® bậc Tiểu học được tiêp cận theo triêt lý Trải nghiệm- Sáng tạo là mô hình giáo dục dựa trên cách tiếp cận liên môn, giúp trẻ áp dụng những kiến thức khoa học, công nghệ, kĩ thuật và toán học để giải quyết những vấn đề trong thực tiễn.

Nội dung và yêu cầu của bài học STEM VNSTD bám sát yêu cầu các môn học/ hoạt động giáo dục theo chương trình GDPT 2018 hình thức dạy học tích hợp nội môn hoặc liên môn.

Dịch vụ và giải pháp bao gồm: Biên soạn sách, tài liệu/ Xây dựng đề án/ Xây dựng nội dung và chương trình tập huấn/ Số hóa chương trình, tài liệu và thiết kế bài giảng tương tác/ Xây dựng khung chương trình, đánh giá chất lượng/ Sản xuất, nhập khẩu bộ Kits/ Thiết kế, cung cấp phòng STEMLAB/ Xây dựng và tổ chức ngày hội STEM.

giaiphapstem

TẬP HUẤN CẤP CHỨNG NHẬN – CHỨNG CHỈ

Dành cho giáo viên

“Hướng dẫn tổ chức dạy học STEM – quy trình, giáo án và các kỹ thuật dạy học STEM”

Buổi 1: Hướng dẫn tổ chức dạy học STEM: quy trình, giáo án và các kỹ thuật dạy học STEM.

Buổi 2: Chuyển giao nội dung, tài liệu, học liệu giảng dạy STEM.

Buổi 3: Tổ chức giờ dạy mẫ u và dự giờ đánh giá chéo giờ dạy giữa các khối lớp.

capchungchi

BÀI GIẢNG TRÊN K12 ONLINE

k12online

❖ CHUYỂN ĐỔI SỐ – SỐ HÓA BÀI GIẢNG

Chương trình trên K12Online được xây dựng hoàn chỉnh, bám sát lộ trình dạy và học STEM. Mỗi chương trình học sẽ gồ m nhiều bài giảng đế n từ nhiều chủ đề khác nhau. Mỗ i bài giảng gồ m 4 phần chính:

  • Video bài giảng
  • Video hướng dẫn thực hành 
  • Tài liệu bài giảng đi kèm 
  • Câu hỏi cuối bài

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN