VNSEA tự hào là đơn vị đại diện và đồng hành hợp tác cùng International STEM Association (ISA) CUNG CẤP CHỨNG NHẬN ĐÀO TẠO được cấp bởi tổ chức STEM.org™ – tổ chức nghiên cứu giáo dục STEM lâu đời nhất tại Hoa Kỳ với những đóng góp to lớn cho sự phát triển và phổ cập rộng rãi giáo dục STEM trên toàn thế giới.

Tải tài liệu ISA-STEAM: tại đây