Search
Close this search box.

Giáo dục STEAM là gì?

Giáo dục STEAM là phương pháp giáo dục ứng dụng Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật và Toán học làm điểm truy cập để hướng dẫn học sinh tìm hiểu, đối thoại và tư duy phản biện.

Áp dụng phương pháp giáo dục STEAM hướng đến việc học sinh chấp nhận rủi ro có suy nghĩ, tham gia học tập qua trải nghiệm, kiên trì giải quyết vấn đề, chấp nhận sự hợp tác và làm việc thông qua quá trình sáng tạo. Đây là những nhà đổi mới, nhà giáo dục, nhà lãnh đạo và người học của thế kỷ 21! Trong bài viết toàn diện này, VNSEA sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về STEAM và ý nghĩa của nó.

Tại sao giáo dục STEAM lại quan trọng?

Trong lĩnh vực giáo dục, chúng ta đã lâu lắm rồi làm việc với một giả định rằng nhiệm vụ của chúng ta là đảm bảo sinh viên của mình tìm được “một công việc tốt”. Nhưng chúng ta không hiểu rõ điều đó nghĩa là gì. Chúng ta đang chuẩn bị cho sinh viên những công việc có thể thậm chí không tồn tại.

Chúng ta đang sống trong một thời đại mà không chỉ có khả năng mà còn bắt buộc phải tạo ra môi trường học tập linh hoạt, sáng tạo và phù hợp. Không ai khi nhìn thấy một cái cây lại nói rằng, “đó là một cái cây, vậy đó là khoa học”, hoặc “bầu trời xanh, vậy đó là nghệ thuật”.

Thế giới xung quanh chúng ta là một tác phẩm tuyệt đẹp, phức tạp và đa dạng trong việc học hỏi. Vì sao chúng ta lại tin rằng chúng ta có khả năng và quyền lợi để giam giữ nó trong những tường gạch và cánh cửa lớp học ở một nơi gọi là trường học?

Việc tích hợp các khái niệm, chủ đề, tiêu chuẩn và đánh giá là một cách mạnh mẽ để xâm nhập vào cuộc sống của học sinh và giúp thay đổi bản chất “trường học” trở nên thú vị hơn.

Hãy lấy những gì chúng ta làm khi chúng ta bước ra thế giới thực và áp dụng những kinh nghiệm tương tự đó vào quá trình giảng dạy và học tập của chúng ta. Cuối cùng, chúng ta có thể vượt qua những tường gạch và cửa lớp học để tập trung vào quá trình học tập.

Giáo dục STEAM

Nghiên cứu nói gì về giáo dục STEAM?

Nghiên cứu gần đây đã cho thấy giáo dục STEAM là một phương pháp đầy hứa hẹn để tác động tích cực đến thành tích của học sinh và hiệu quả của giáo viên. Trong một nghiên cứu năm 2016, các nhà nghiên cứu đã điều tra tác động của các bài học STEAM đối với việc học khoa học vật lý từ lớp 3 đến lớp 5 tại các trường tiểu học có tỷ lệ nghèo cao ở một quận nội thành. Các phát hiện chỉ ra rằng những học sinh chỉ nhận được 9 giờ hướng dẫn STEAM đã cải thiện thành tích khoa học của mình (Brouillette, L., & Graham, NJ).

Một nghiên cứu khác từ năm 2014 cho thấy việc kết nối phương pháp giáo dục STEAM và khả năng đọc viết có thể tác động tích cực đến sự phát triển nhận thức, nâng cao kỹ năng đọc viết và toán học, đồng thời giúp học sinh phản ánh một cách có ý nghĩa về bài làm của mình và của bạn học (Cunnington, Marisol, Andrea Kantrowitz, Susanne Harnett, & Aline Hill-Ries). Điều này được hỗ trợ thêm bởi một nghiên cứu về mối quan hệ giữa nghệ thuật sân khấu và thành tích đọc viết và toán học của học sinh từ năm 2014. “Kết quả cho thấy những học sinh có chương trình học ngữ văn được lồng ghép với nghệ thuật sân khấu thường vượt trội so với những học sinh trong nhóm đối chứng của chúng, những học sinh không được tích hợp nghệ thuật, trong cả toán và ngữ văn” (Inoa, R., Weltsek, G., & Tabone, C.).

Và trong một nghiên cứu quốc tế được công bố trên Tạp chí Thay đổi Giáo dục, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những phản ánh của giáo viên trung học “tiết lộ việc học tập liên ngành, xuyên ngành và liên ngành được hình thành bởi sự hợp tác, đối thoại và tổ chức lớp học của giáo viên nhằm thúc đẩy tư duy phản biện và sáng tạo” (Anne Harris & Leon R. de Bruin).

STEM vs STEAM

Phong trào STEM thành STEAM đã tồn tại và phát triển mạnh mẽ trong vài năm qua như một phương pháp tích cực để đáp ứng thực sự nhu cầu của nền kinh tế thế kỷ 21. Chỉ riêng STEM đã bỏ qua một số yếu tố quan trọng mà nhiều nhà tuyển dụng, giáo viên và phụ huynh đã nhấn mạnh là rất quan trọng để con em chúng ta phát triển trong hiện tại và tương lai đang tiến đến một cách nhanh chóng.

Nhiều lời kêu gọi đã được đưa ra về sự cần thiết của nhiều “chương trình” STEM hơn trong các trường học của chúng ta. Lý do rất đơn giản: sự thịnh vượng kinh tế trong tương lai nằm ở lực lượng lao động có kỹ năng trong các lĩnh vực như khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Do đó, đã có sự đầu tư ngày càng tăng vào các sáng kiến STEM trong học đường. Điều này bao gồm (nhưng không giới hạn):

 • Cung cấp thiết bị di động cho học sinh (đôi khi dưới dạng phòng máy tính và những lúc khác là tỷ lệ 1:1 – một thiết bị cho mỗi học sinh)
 • Câu lạc bộ hoặc chương trình STEM ngoài giờ học
 • Chương trình giảng dạy STEM, trong đó các dự án thực tế STEM được tích hợp
 • Sáng kiến BYOD (Mang theo thiết bị của riêng bạn)
 • Ngày STEM để khuyến khích khám phá và thực hành trong các lĩnh vực này
 • Chương trình Robotics

Mặc dù những sáng kiến này là một bước khởi đầu tuyệt vời để khám phá bốn lĩnh vực nghiên cứu này, nhưng quá trình sáng tạo và đổi mới lại thiếu. Học sinh trong các chương trình STEM có thể có nhiều cơ hội học tập và trải nghiệm hơn, nhưng chúng chỉ giới hạn trong khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Nền kinh tế của chúng ta đòi hỏi nhiều hơn là hiểu biết về các lĩnh vực này – nó đòi hỏi sự áp dụng, sáng tạo và khéo léo. STEM một mình không đáp ứng đủ những yếu tố quan trọng này.

STEAM là một cách tận dụng lợi ích của STEM và bổ sung bằng cách tích hợp những nguyên tắc này trong và qua nghệ thuật. STEAM đưa STEM lên một tầm cao mới: nó cho phép học sinh kết nối việc học của họ trong các lĩnh vực quan trọng này với các hoạt động nghệ thuật, yếu tố, nguyên tắc thiết kế và tiêu chuẩn, nhằm cung cấp toàn bộ kiến thức học tập theo cách mà học sinh tự mình lựa chọn. STEAM loại bỏ những hạn chế đó và thay vào đó là sự ngạc nhiên, phê bình, tìm hiểu và đổi mới.

Giáo dục STEAM

Khám phá mô hình STEAM

Con đường tiếp cận với giáo dục STEAM thật thú vị, nhưng cũng có thể tiềm ẩn nguy cơ nếu không hiểu rõ ý nghĩa thực sự của STEAM cả về ý định và cách thực hiện. Tương tự như tiền bối STEM của nó, STEAM có thể không đạt được hiệu quả tốt nhất nếu thiếu những thành phần cốt lõi sau:

 • STEAM là một phương pháp học tích hợp đòi hỏi sự kết nối có chủ ý giữa các tiêu chuẩn, đánh giá và thiết kế/thực hiện bài học.
 • Trải nghiệm STEAM đích thực liên quan đến hai hoặc nhiều tiêu chuẩn Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Toán học và Nghệ thuật được giảng dạy VÀ đánh giá song song.
 • Yêu cầu sự đồng hành, hợp tác và nhấn mạnh vào quá trình học là trọng tâm của phương pháp STEAM.
 • Sử dụng và khai thác tối đa sự toàn diện của nghệ thuật là điều cần thiết cho một sáng kiến STEAM đích thực.

Ứng dụng phương pháp giáo dục STEAM thế nào?

Thực tế, có 6 bước để xây dựng một lớp học tập trung vào STEAM, bất kể lĩnh vực bạn đang giảng dạy. Trong từng bước này, bạn sẽ làm việc thông qua các tiêu chuẩn nội dung và nghệ thuật để giải quyết một vấn đề trọng tâm hoặc câu hỏi quan trọng.

Điều tuyệt vời của quy trình này là bạn có thể dễ dàng áp dụng nó để lập kế hoạch cho một bài học, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình học tập thực tế trong lớp học STEAM của bạn. Hãy xem từng bước cụ thể sau đây:

 1. Tập trung Trong bước này, chúng ta chọn một câu hỏi quan trọng để trả lời hoặc một vấn đề cần giải quyết. Điều quan trọng là tập trung rõ ràng vào mức độ liên quan của câu hỏi hoặc vấn đề này đến các lĩnh vực STEM và Nghệ thuật mà bạn đã chọn.
 2. Phân tích chi tiết Trong giai đoạn này, bạn tìm kiếm các yếu tố góp phần tạo nên vấn đề hoặc câu hỏi. Bằng cách quan sát mối liên quan với các lĩnh vực khác hoặc lý do tại sao vấn đề tồn tại, bạn khám phá nhiều thông tin cơ bản, kỹ năng hoặc quy trình quan trọng mà học sinh đã có để giải quyết câu hỏi.
 3. Khám phá Khám phá là về việc nghiên cứu tích cực và giảng dạy có mục đích. Trong bước này, học sinh nghiên cứu các giải pháp hiện có cũng như những gì không hoạt động dựa trên các giải pháp đã có. Là giáo viên, bạn có thể sử dụng giai đoạn này để phân tích những hạn chế mà học sinh của bạn có thể gặp phải trong một kỹ năng hoặc quy trình, và dạy những kỹ năng hoặc quy trình đó một cách rõ ràng.
 4. Ứng dụng Đây là giai đoạn thú vị! Sau khi học sinh đã đi sâu vào vấn đề hoặc câu hỏi và phân tích các giải pháp hiện có cũng như những gì cần giải quyết, họ có thể bắt đầu tạo ra giải pháp hoặc thiết kế của riêng mình cho vấn đề đó. Đây là nơi họ áp dụng các kỹ năng, quy trình và kiến thức đã học được trong giai đoạn khám phá và đưa chúng vào hoạt động thực tế.
 5. Trình bày Sau khi học sinh đã tạo ra giải pháp hoặc thành phần của mình, đến lúc chia sẻ nó. Việc trình bày công việc là rất quan trọng để nhận phản hồi và là cách để học sinh diễn đạt quan điểm cá nhân xung quanh câu hỏi hoặc vấn đề hiện tại. Đây cũng là cơ hội quan trọng để tạo điều kiện cho phản hồi và giúp học sinh học cách gửi và nhận thông tin đầu vào.
 6. Liên kết Bước này tạo nên một vòng lặp. Học sinh có cơ hội phản ánh về phản hồi đã chia sẻ cũng như về quy trình và kỹ năng của chính mình. Dựa trên phản ánh đó, học sinh có thể điều chỉnh công việc của mình khi cần thiết và đưa ra một giải pháp thậm chí còn tốt hơn.

5 phương pháp hay nhất để kết nối STEAM với giáo dục đặc biệt

Học sinh trong Giáo dục Đặc biệt thường tham gia vào các lớp can thiệp thay vì tham gia lớp nghệ thuật (như công nghệ, mỹ thuật, âm nhạc, v.v.). Điều tương tự áp dụng cho học sinh có thành tích dưới mức trung bình trong môn toán và đọc. Điều này có thể đồng nghĩa với việc bỏ qua cơ hội quan trọng để thu hút một cách ý nghĩa những học sinh này.

Dưới đây là danh sách năm phương pháp hay nhất để lập kế hoạch mục tiêu cho các dự án STEAM dành cho học sinh có nhu cầu đặc biệt của bạn:

1. Cung cấp lựa chọn thay vì đặt kết quả:

Bằng cách cho học sinh tự đánh giá và cho phép họ tự do tạo ra sản phẩm cuối cùng của riêng mình, bạn sẽ ngạc nhiên với khả năng sáng tạo của họ! Phương pháp này chuẩn bị cho học sinh để đối mặt với cuộc sống trong một môi trường công việc thực tế, nơi các dự án có tính mở hơn và tự do nghề nghiệp cao hơn. Học sinh của bạn sẽ tham gia vào dự án vì họ đồng ý với giải pháp sáng tạo của riêng mình.

2. Cung cấp thời gian chờ đợi:

Đôi khi, việc cung cấp thêm thời gian chờ đợi cho học sinh để đấu tranh và tìm ra chiến lược của riêng họ là khía cạnh khó khăn nhất khi giám sát một bài học STEAM. Bạn có thể nhắc học sinh về các công cụ xung quanh lớp học và khuyến khích họ trao đổi ý tưởng hoặc câu hỏi với đồng đội. Tuy nhiên, tránh việc giúp đỡ hoặc nhắc nhở quá sớm khi học sinh gặp khó khăn. Sau đó, thảo luận với lớp về những thách thức mà họ đối mặt và những điều họ thích về phương pháp học này để giúp họ xử lý, vì có thể họ chưa quen thuộc với phương pháp giáo dục STEAM này.

3. Cụ thể hóa, tránh trừu tượng:

Nhiều học sinh có nhu cầu đặc biệt, đặc biệt là những học sinh mắc chứng tự kỷ, gặp khó khăn trong việc hiểu ngôn ngữ tượng hình. Khi hướng dẫn một buổi học, hãy cố gắng tránh sử dụng các khái niệm trừu tượng và ngôn ngữ tượng hình với học sinh của bạn.

4. Sử dụng bản đồ tư duy:

Trong giai đoạn lập kế hoạch ban đầu của dự án, nhiều học sinh cần sắp xếp suy nghĩ, tổ chức thông tin đã đọc và hình dung bức tranh tổng thể. Điều này đặc biệt đúng với những học sinh gặp khó khăn trong việc suy luận. Bản đồ tư duy và tổ chức đồ họa có thể giúp thu hẹp khoảng cách này. Sơ đồ quy trình (tương tự như hộp từng bước trong phim hoạt hình) có thể giúp học sinh nhận ra hoặc lập kế hoạch cho các bước của một dự án thí nghiệm hoặc nghiên cứu. Nếu trường của bạn có giáo viên công nghệ hoặc phương tiện truyền thông, hỏi họ nếu họ có thể sắp xếp bài học của họ sao cho phù hợp với dự án sắp tới trong lớp của bạn. Ở trường tôi, giáo viên công nghệ huấn luyện học sinh chọn công cụ tổ chức đồ họa trên chương trình máy tính Vizzle.

5. Điều chỉnh mục tiêu và đánh giá của học sinh:

Kế hoạch giáo dục cá nhân (IEP) của học sinh có thể cung cấp thông tin hữu ích về mục tiêu và trọng tâm của bài học của bạn, chẳng hạn về kỹ năng toán học, đọc, ngôn ngữ viết, hành vi/tự quản lý và xã hội/cảm xúc. Bạn có thể dạy từ vựng trước, mô phỏng và thể hiện ví dụ cho bất kỳ bài viết nào, tích hợp chiến lược toán học hoặc ELA, phân nhóm học sinh để tự quản lý và/hoặc phân biệt bất kỳ bài viết nào dựa trên cấp độ đọc hoặc cung cấp tùy chọn chuyển đổi văn bản thành bài phát biểu trên máy tính cho những học sinh có trình độ đọc thấp hơn so với trình độ lớp. Nếu cần, hãy kiểm tra với giáo viên giáo dục đặc biệt để có bản sao của IEP của học sinh, hỏi thêm câu hỏi và/hoặc hợp tác lập kế hoạch cho một bài học sắp tới. Điều này thường đòi hỏi sự hợp tác giữa các bên để đạt được mục tiêu chung.

Giáo dục STEAM

Những gì cần tìm trong các bài học và trường học về STEAM

Khi nói đến việc áp dụng STEAM trong lớp học, làm cách nào để bạn xác định những gì cần tìm kiếm trong kết quả của học sinh, giáo viên và bài học? Thiết kế bài học là một khía cạnh, nhưng nhìn thấy giáo dục STEAM trong thực tế lại là một vấn đề khác.

Thực hành là một trong những trải nghiệm thú vị nhất khi sử dụng phương pháp này. Trong các bài học này, học sinh tham gia ở một cấp độ khác biệt hoàn toàn và thường tạo ra những công trình mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tuy nhiên, trong mọi lớp học tích cực, việc nhầm lẫn giữa hoạt động và học sâu là rất dễ xảy ra.

Để đảm bảo rằng bài học của bạn thực sự phù hợp với quy trình STEAM, việc sử dụng một danh sách kiểm tra đơn giản là cách tốt nhất. Chúng tôi đã phát triển một chương trình tìm kiếm tích hợp nghệ thuật, nhưng giáo dục STEAM lại có một trọng tâm và mục đích khác so với việc tích hợp nghệ thuật. Do đó, nó yêu cầu một danh sách kết quả riêng biệt. Hãy xem xét từng thành phần sau đây.

1. Kết nối có chủ ý:

Tương tự như việc tích hợp nghệ thuật, các bài học STEAM chất lượng nhất đều có mục đích rõ ràng trong việc kết nối hai tiêu chuẩn phù hợp. Hai thành phần đầu tiên trong danh sách này có thể gây hiểu lầm một chút. Chúng ta muốn đảm bảo rằng chúng ta lựa chọn tiêu chuẩn, lĩnh vực nội dung và chủ đề có mục đích phù hợp với nhau. Một cách đơn giản để làm điều này là tìm kiếm các động từ tương đương trong các tiêu chuẩn.

Ví dụ: nếu tiêu chuẩn khoa học yêu cầu học sinh “chứng minh” một điều gì đó và tiêu chuẩn nghệ thuật yêu cầu học sinh “áp dụng” các kỹ năng của họ, thì đây có thể là dấu hiệu cho thấy có sự kết nối. Đây không phải là một quy tắc cứng nhắc, nhưng nó chắc chắn giúp loại bỏ những tiêu chuẩn không hoạt động cùng nhau và chỉ giữ lại những lựa chọn tốt nhất.

2. Dựa trên câu hỏi:

Bất kỳ bài học STEAM nào cũng phải dựa trên việc nghiên cứu, giải quyết vấn đề và học tập thông qua quá trình. Thực tế, đây là một trong những điểm khác biệt giữa Tích hợp Nghệ thuật và STEAM. Do đó, khi xem xét STEAM trong lớp học, bạn cần chú ý đến câu hỏi quan trọng và quá trình khám phá.

Các vấn đề nào đang được khám phá và giải quyết? Làm thế nào cả hai nội dung được sử dụng để tìm hiểu các vấn đề này? Tại sao quá trình lại quan trọng đối với câu hỏi được đặt ra? Đây là những yếu tố quan trọng trong lớp học hoặc bài học STEAM.

3. Chính trực:

Một bài học STEAM đích thực yêu cầu việc lựa chọn nội dung nghệ thuật có mục đích và việc giảng dạy nội dung đó một cách trung thực, chứ không chỉ là để phục vụ cho nội dung khác. Điều này không thể thương lượng.

Rất nhiều lần, chúng ta thấy các bài học mà học sinh chỉ tạo ra một sản phẩm thủ công vào cuối bài học và giáo viên gọi đó là “STEAM”. Những hoạt động như tạo hộp bóng về các hành tinh cho bài học khoa học hoặc sơn một chiếc xe đua được chế tạo trong một đơn vị kỹ thuật.

Thêm sơn, băng keo và keo dán không biến chúng thành một bài học STEAM. Điều này giảm bớt sự sâu sắc trong quá trình học tập của nghệ thuật. Thay vào đó, bài học nên tích cực giảng dạy tiêu chuẩn nghệ thuật thông qua việc áp dụng các kỹ năng mà học sinh đã học được trong các buổi học nghệ thuật chuyên biệt.

4. Kỹ năng thế kỷ 21:

Các kỹ năng của thế kỷ 21 bao gồm Hợp tác, Sáng tạo, Tư duy phản biện và Giao tiếp, rất quan trọng trong thành công của học sinh trong một thế giới lao động và xã hội đang thay đổi nhanh chóng. May mắn thay, những kỹ năng này dễ dàng được tích hợp vào bất kỳ bài học STEAM chất lượng nào. Đây là nơi sự tương tác tích cực thực sự bắt đầu, khi sinh viên hợp tác, sáng tạo và giao tiếp để tạo ra các giải pháp và tác phẩm gốc, cũng như khám phá các câu hỏi từ nhiều góc độ.

5. Đánh giá công bằng:

Cuối cùng, một bài học STEAM thực sự yêu cầu đánh giá công bằng về cả nội dung và nghệ thuật đã được lựa chọn và giảng dạy. Như tất cả các giáo viên giỏi đều biết, nếu bạn dạy nó – bạn sẽ đánh giá nó. Nhưng hãy nhớ rằng đánh giá không phải là đánh giá thành thạo. Đánh giá là việc đo lường sự phát triển, không chỉ là việc xác định mức độ thành thạo. Do đó, trong một bài học STEAM, bạn đang tìm kiếm sự phát triển của học sinh trong cả hai lĩnh vực nội dung và nghệ thuật từ bài học. Nếu bạn cần hỗ trợ về cách thực hiện việc này hoặc các ví dụ về đánh giá dựa trên sản phẩm, hãy tham khảo khóa học trực tuyến của chúng tôi về Kiểm tra Mức độ Hiểu biết.

6. Thưởng:

Tạo ra những kết nối có ý nghĩa không chỉ là một phần thưởng, mà còn bao phủ cả bài học như một chiếc áo khoác ấm áp. Tạo liên hệ với con đường sự nghiệp và ứng dụng trong thế giới thực là một cách để học sinh hiểu rằng những gì họ đang làm trong lớp học STEAM có ý nghĩa quan trọng. Đó không chỉ là “chơi” – những gì họ đang học, sáng tạo và áp dụng đều mang theo tiềm năng và cơ hội thực sự.

robot

Trở thành giáo viên STEAM

Trường hợp nhiều trường học chuyển sang áp dụng phương pháp giáo dục STEAM, một câu hỏi phổ biến mà nhiều người bắt đầu đặt ra là: Ai là giáo viên STEAM? Tiếp đó, chúng ta cũng bắt đầu khám phá những câu hỏi khác như:

 • Khi nào STEAM diễn ra? Liệu đó chỉ là một buổi học hay được áp dụng trong cả ngày?
 • Điều gì làm cho một người đủ điều kiện để dạy STEAM?
 • Có thông tin đăng ký STEAM không?
 • Chúng ta có thể chỉ cần chuyển đổi giáo viên STEM thành giáo viên STEAM không?
 • STEAM có giới hạn trong lĩnh vực nghệ thuật không? Điều đó có nghĩa là chúng ta phải cấu hình lại thời gian cho nghệ thuật?

Khi bước vào con đường này, bạn sẽ thấy nhiều ngã rẽ. Những điều này có thể dẫn bạn đến một hành trình khác hoàn toàn so với những gì bạn đã dự đoán ban đầu. Hãy khám phá từng biến thể để hiểu rõ hơn về cách tiếp cận mở rộng và phát triển.

Vậy ai là giáo viên STEAM? Câu trả lời rất đơn giản: tất cả mọi người. Tất cả những người trong trường học đều có khả năng trở thành giáo viên STEAM, không chỉ giới hạn ở giáo viên mỹ thuật hay giáo viên khoa học. Điều này chính là bản chất của phương pháp STEAM. STEAM dựa trên việc tích hợp STEM và Nghệ thuật, xem xét các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học cùng nhau thay vì tách rời.

Việc hạn chế hoặc gắn nhãn một người là “giáo viên STEAM” sẽ cắt bỏ phần cốt lõi của ý tưởng này. Tất cả chúng ta đều có thể trở thành giáo viên STEAM. Điều này liên quan đến quan điểm “đó không phải việc của tôi để dạy điều đó”. Chúng ta thường nghe những lời như “Dạy trẻ mẫu giáo cách thắt dây giày không phải là việc của tôi”, “Công việc của tôi không phải là giải thích các hàm toán học cơ bản cho những đứa trẻ này”, “Việc của tôi không phải là chỉ cho học sinh cách cầm cọ vẽ”. Nhưng hãy thử đoán xem, đó là công việc của bạn. Đó chính là công việc của chúng ta. Chúng ta là một cộng đồng và chúng ta giúp đỡ lẫn nhau. Đó là cách cộng đồng hoạt động và mang lại lợi ích cho cả sinh viên và chúng ta.

Với quan điểm đó, nếu bạn có cơ hội để dạy một bài học về STEAM, hãy nắm bắt nó! Không ai sở hữu cách tiếp cận độc quyền. Tất cả chúng ta đều cùng tham gia vào cuộc này.

Khi nào giáo dục STEAM được áp dụng?

Câu hỏi này liên quan đến câu hỏi đầu tiên của chúng tôi. Nếu tất cả mọi người đều có thể trở thành giáo viên STEAM, điều đó có nghĩa là STEAM có thể diễn ra ở mọi nơi và mọi lúc. Nó không bị giới hạn trong một lớp học STEAM cụ thể.

Nếu trường của bạn có thời gian hoặc khóa học STEAM riêng, điều đó cũng không có gì sai. Đó thường là bước đầu tiên mà các trường thực hiện để đảm bảo có thời gian dành riêng cho STEAM. Ngoài ra, nhiều trường không biết bắt đầu từ đâu, vì vậy họ chỉ định một giáo viên STEAM làm chuyên gia cho toàn bộ trường.

Tuy nhiên, đó không phải là phần duy nhất của quá trình. Bạn không thể chỉ tạo một lớp học STEAM và tự gọi mình là trường học STEAM. “Dạy STEAM” không chỉ là công việc của một người.

Giáo dục STEAM là một cách tiếp cận, không phải một chương trình giảng dạy theo kịch bản. Nó khuyến khích sự tò mò, đặt ra những câu hỏi lớn và kích thích sự sáng tạo trong việc khám phá cách giải quyết vấn đề. Mọi người có thể trở thành một phần của điều đó trong mọi lớp học.

STEAM xảy ra suốt cả ngày. Nó được tích hợp một cách tự nhiên vào các hoạt động học tập khi nó phù hợp và phù hợp với mục tiêu của chúng ta. Điều đó có nghĩa là bạn có thể tích hợp STEAM vào bất kỳ bài học toán, lớp âm nhạc hay ngày dã ngoại nào.

Điều này đã trở thành một phần của văn hóa trường học của chúng ta. Đó là “cách chúng ta làm mọi việc”. Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với trách nhiệm của chúng ta.

Giáo dục STEAM

Vậy điều gì làm cho một người đủ điều kiện để dạy STEAM?

Chỉ vì mọi người có thể giảng dạy thông qua STEAM không có nghĩa là họ có thể làm điều đó một cách chính trực ngay lập tức. Thực tế là hầu hết giáo viên không biết chính xác STEAM là gì, vậy làm sao họ có thể dạy nó một cách hiệu quả?

Tương tự như với các phương pháp tiếp cận khác trong giáo dục, chúng ta cần đảm bảo rằng giáo viên của chúng ta được đào tạo chất lượng trước khi thực hiện. Có nhiều lựa chọn khác nhau, bao gồm hội nghị và khóa học về STEAM. Cho dù bạn chọn phương pháp nào, hãy đảm bảo rằng giáo viên có khả năng tìm hiểu thêm về cách STEAM hoạt động và làm thế nào để áp dụng nó trong lớp học của mình.

Vì STEAM là một phương pháp tiếp cận, giáo viên cần hiểu cách điều chỉnh tiêu chuẩn giảng dạy, tạo ra các hình thức đánh giá tích hợp, phát triển bài học để đảm bảo cả nghệ thuật và lĩnh vực STEM được giảng dạy một cách toàn diện và sử dụng các chiến lược cụ thể với học sinh.

Điều này không chỉ là một chương trình giảng dạy từng bước hay một không gian để chứa các nhà sản xuất hoặc phòng thí nghiệm in 3D. STEAM còn nhiều hơn thế, và giáo viên cần được đào tạo về cách sử dụng nó. Vì vậy, dù bạn chọn phương án nào, hãy đào tạo tất cả thành viên trong nhóm của bạn để đảm bảo cơ hội thành công tốt nhất.

STEAM có dành riêng cho lớp nghệ thuật không?

STEAM không phải chỉ tồn tại trong các lớp nghệ thuật, đúng không? Đúng, điều này là không chính xác. STEAM không chỉ đóng vai trò trong một môi trường giáo dục cụ thể. Chúng ta không cần phải chuyển đổi toàn bộ lớp học nghệ thuật để biến chúng thành lớp STEAM.

Giống như trong lĩnh vực STEM, để thực hiện STEAM, học sinh cũng cần được hướng dẫn trực tiếp về các kỹ năng và quy trình nghệ thuật. STEAM không thể xảy ra nếu học sinh chưa được giới thiệu đến các kỹ thuật nghệ thuật, các nghệ sĩ và nhà soạn nhạc có tài, cũng như các kỹ năng nghệ thuật quan trọng để sáng tạo, phản hồi, biểu diễn/thuyết trình và kết nối.

Bài học STEAM có thể diễn ra trong phòng nghệ thuật hoặc âm nhạc, đúng không? Đúng, tất nhiên! Nhưng chúng cũng có thể diễn ra trong phòng toán học hoặc khoa học.

Kết luận

STEAM không chỉ là về cái gì, ở đâu hay khi nào – mà là về tại sao và như thế nào. STEAM là một quá trình ứng dụng. Nó cho phép học sinh của chúng ta tạo ra ý nghĩa cho bản thân và cho những người khác.

Nếu chúng ta quyết định điều chỉnh một cái gì đó, thì đó phải là ý định của chúng ta đối với những gì chúng ta dạy và cách chúng ta có thể cung cấp thời gian thêm cho việc ứng dụng, sáng tạo và đánh giá. Điều này có thể áp dụng trong bất kỳ lớp học nào với bất kỳ giáo viên nào.

Tiếp cận học tập này không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, nhưng lợi ích cho học sinh và cả cộng đồng trường học là rất lớn. Học sinh và giáo viên tham gia vào STEAM tạo ra nhiều kết nối thực tế hơn, biến trường học trở thành không chỉ là nơi bạn đến để học, mà thay vào đó trở thành một trải nghiệm học tập toàn diện. Chúng tôi luôn học hỏi, luôn phát triển, và luôn thử nghiệm.

———————————————
VNSEA – HỌC VIỆN GIÁO DỤC STEAM VIỆT NAM
☎️ Hotline: 0978 29 14 29
🌐 Website: www.vnsea.edu.vn
📍 Địa điểm: 174 Hòa Bình, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú, TP.HCM.

Tin Mới

Biết, và thành thạo một ngôn ngữ thứ hai đã trở thành một ưu điểm nổi trội của một cá nhân, đặc biệt là thành thạo tiếng Anh …

Ngày hội STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, và Toán học) mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho học sinh, sinh viên, giáo viên, và cộng …

Trong thời đại công nghệ số, ngày hội STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học) đóng một vai trò quan trọng trong việc truyền cảm …

Tin Liên Quan

Tư Vấn Miễn Phí

(*) Khi bạn cung cấp số điện thoại, chúng tôi sẽ gọi ngược lại cho bạn, vì thế bạn hoàn toàn không hề tốn cước điện thoại.