BỘ HỌC CỤ JELLO – 3 TUỔI – THÁNG 01

Jello 3 tuổi tháng 1 với chủ đề Dụng cụ sinh hoạt, bé được tìm hiểu những nội dung liên quan về vệ sinh cá nhân, phát triển khả năng giữ thăng băng với bóng nhím, luyện tập về số đếm với dụng cụ gắn con số, tìm hiểu về nhạc cụ chuông hình bán nguyệt và trải nghiệm các hoạt động khoa học về sức gió và từ tính.