BỘ HỌC CỤ JELLO – 3 TUỔI – THÁNG 10

Jello 3 tuổi tháng 10 với chủ đề Bé và gia đình, Bé được tìm hiểu những nội dung đến gia đình, vận động bóng chày, rèn luyện khả năng tìm hình thích hợp, phát triển tư duy logic bằng tìm con ếch, thực hành trình diễn với maracas và trải nghiệm các hoạt động khoa học về sự di truyền.