BỘ HỌC CỤ JELLO – 4 TUỔI – THÁNG 10

Jello 4 tuổi tháng 10 với chủ đề Bé và gia đình, Bé được tìm hiểu về gia đình, vận động cùng bóng rổ, rèn luyện khả năng tìm hình thích hợp, phát triển tư duy logic với trò chơi tìm tranh giống nhau, thực hành với maracas và trải nghiệm các hoạt động khoa học về cơ thể con người.