BỘ HỌC CỤ JELLO – 3 TUỔI – THÁNG 11

Jello 3 tuổi tháng 11 với chủ đề Giao thông, Bé được tìm hiểu về việc tuân thủ thứ tự, phát triển khả năng điều chỉnh cơ bắp lớn và cơ thể với đường hầm thẳng, tìm hiểu về đối xứng với bộ ghép gỗ hình tròn, trình diễn tự do với xắc xô và trải nghiệm các hoạt động khoa học về ma sát, lực nâng và khí áp.