BỘ HỌC CỤ JELLO – 4 TUỔI – THÁNG 11

Jello 4 tuổi tháng 11 với chủ đề Giao thông, Bé được tìm hiểu về thói quen giữ trật tự, phát triển cơ bắp với khối xếp hình khổng lồ, tạo hình với bộ ghép vuông, tìm hiểu về lục lạc ruy băng và trải nghiệm khoa học về các phương tiện giao thông.