BỘ HỌC CỤ JELLO – 3 TUỔI – THÁNG 12

Jello 3 tuổi tháng 12 với chủ đề Mùa đông và những trò chơi, Bé được tìm hiểu về chia sẻ và giúp đỡ mọi người, phát triển khả năng điều chỉnh cơ thể với bảng phi tiêu, luyện tập số đếm với bộ móc xích, tìm hiểu về kèn trumpet và trải nghiệm các hoạt động khoa học về quán tính.