BỘ HỌC CỤ JELLO – 3 TUỔI – THÁNG 02

Jello 3 tuổi với chủ đề Đất nước của bé, Bé được tìm hiểu những nội dung về sự trung thực, tăng cường phản xạ của cơ thể với trò chơi cốc bắt bóng, phát triển khả năng tạo hình với các khối hình học, tìm hiểu về dụng cụ vỗ tay và trải nghiệm các hoạt động khoa học về tính đàn hồi