BỘ HỌC CỤ JELLO – 5 TUỔI – THÁNG 02

Jello 5 tuổi tháng 2 với chủ đề Đất nước, Bé được tìm hiểu những nội dung đến giao tiếp và sự lắng nghe, phát triển khả năng điều chỉnh độ cao với giỏ bắt bóng, phát triển tư duy hình học với các hình khối, tìm hiểu về cây tiêu và trải nghiệm các hoạt động khoa học về sức gió.