BỘ HỌC CỤ JELLO – 3 TUỔI – THÁNG 05

Jello 3 tuổi tháng 5 với chủ đề Bé đã lớn khôn, Bé được tìm hiểu những nội dung liên quan đến thái độ tích cực, phát triển cơ bắp với bộ trò chơi Gateball, luyện tập tính nhanh với trò chơi phân loại, tìm hiểu về nhạc cụ bộ gõ kép và trải nghiệm các hoạt động khoa học về điện từ.