BỘ HỌC CỤ JELLO – 5 TUỔI – THÁNG 05

Jello 5 tuổi tháng 5 với chủ đề Bé đã lớn khôn, Bé được tìm hiểu những nội dung về trách nhiệm của bản thân, phát triển thể lực và tính đồng đội với bộ trò chơi khúc côn cầu, làm quen với đồng hồ để học cách xem giờ, tìm hiểu về nhạc cụ Cabasa và trải nghiệm các hoạt động khoa học về quán tính.