BỘ HỌC CỤ JELLO – 3 TUỔI – THÁNG 7

Jello 3 tuổi tháng 7 với chủ đề Mùa hè, sức khỏe và sự an toàn, Bé được tìm hiểu những nội dung liên quan đến thiên nhiên, vận động với dải ruy băng, tìm hiểu về hình khối và khái niệm không gian với khối hình xếp màu sắc, thực hành trình diễn với trống và trải nghiệm các hoạt động khoa học về động thực vật.