BỘ HỌC CỤ JELLO – 4 TUỔI – THÁNG 07

Jello 4 tuổi tháng 7 với chủ đề Mùa hè, sức khỏe và an toàn, Bé được tìm hiểu thời tiết, vận động với chiếc dù màu sắc, tìm hiểu về hình khối và khái niệm không gian với khối hình xếp màu sắc, thực hành trình diễn với trống và trải nghiệm các hoạt động khoa học về gieo hạt.