BỘ HỌC CỤ JELLO – 5 TUỔI – THÁNG 07

Jello 5 tuổi tháng 7 với chủ đề Mùa hè, sức khỏe và an toàn, Bé được tìm hiểu trái cây, vận động với chiếc gậy ruy băng, tìm hiểu về hình khối và khái niệm không gian với khối hình xếp màu sắc, thực hành trình diễn với trống và trải nghiệm các hoạt động khoa học về gieo hạt và côn trùng.