BỘ HỌC CỤ JELLO – 3 TUỔI – THÁNG 08

Jello 3 tuổi với chủ đề Mùa thu và thiên nhiên, Bé được tìm hiểu những nội dung liên quan đến mùa thu, tăng cường vận động và phát triển khối cơ với túi nhảy to, tìm hiểu về khối lượng với cái cân ngang, cảm nhận âm thanh tự nhiên với cá guiro và trải nghiệm các hoạt động khoa học về phản xạ ánh sáng.