BỘ HỌC CỤ JELLO – 4 TUỔI – THÁNG 08

Jello 4 tuổi tháng 8 với chủ đề Mùa thu và thiên nhiên, Bé được tìm hiểu đến màu sắc và ý nghĩa của màu sắc, vận động với bóng tập gym, tìm hiểu về thể tích với cốc chia, cảm nhận âm thanh tự nhiên với bộ gõ rạch khía và trải nghiệm các hoạt động khoa học quán tính và ánh sáng