BỘ HỌC CỤ JELLO – 3 TUỔI – THÁNG 09

Jello 3 tuổi tháng 9 với chủ đề Lớp học và bạn của bé, Bé được tìm hiểu lớp học và bạn bè mới, làm quen: Thế chất – xúc xắc và con số, Âm nhạc – độ cao thấp đơn giản của âm thanh, Toán học – số đếm, màu sắc và rèn luyện cơ tay, Khoa học – bước đầu làm quen với những thí nghiệm đơn giản.