vi Vietnamese

Từ khóa

Từ khóa:
loader
loader
Tháng:  
Tuổi:  

Dynamixel

AX-12W

12.0V / 0.20Nm / 470.0rpm / Cored / TTL

Sản phẩm liên quan