Search
Close this search box.

Dynamixel

AX-18A 6pcs Bulk

12.0V / 1.50Nm / 59.00rpm / Cored / TTL

Tư Vấn Miễn Phí

(*) Khi bạn cung cấp số điện thoại, chúng tôi sẽ gọi ngược lại cho bạn, vì thế bạn hoàn toàn không hề tốn cước điện thoại.