vi Vietnamese

Từ khóa

Từ khóa:
loader
loader
Tháng:  
Tuổi:  

Dynamixel

MX-28AR

12.0V / 2.50Nm / 55.00rpm / Coreless(Maxon) / RS-485

Sản phẩm liên quan