vi Vietnamese

Từ khóa

Từ khóa:
loader
loader
Tháng:  
Tuổi:  

Dynamixel

2XC430-W250-T

12.0V / 1.80Nm / 64.00rpm / Coreless / 2Axis / TTL

Sản phẩm liên quan