vi Vietnamese

Từ khóa

Từ khóa:
loader
loader
Tháng:  
Tuổi:  

Dynamixel

XC330-M181-T

5.0V / 0.60Nm / 129.00rpm / Coreless / RC Protocol / TTL

Sản phẩm liên quan