Search
Close this search box.

Dynamixel

XC330-M181-T

5.0V / 0.60Nm / 129.00rpm / Coreless / RC Protocol / TTL

Tư Vấn Miễn Phí

(*) Khi bạn cung cấp số điện thoại, chúng tôi sẽ gọi ngược lại cho bạn, vì thế bạn hoàn toàn không hề tốn cước điện thoại.