vi Vietnamese

Từ khóa

Từ khóa:
loader
loader
Tháng:  
Tuổi:  

Dynamixel

XC330-T288-T

11.1V / 0.92Nm / 65.00rpm / Coreless / RC Protocol / TTL

Sản phẩm liên quan