vi Vietnamese

Từ khóa

Từ khóa:
loader
loader
Tháng:  
Tuổi:  

Dynamixel

XC430-W150-T

12.0V / 1.6Nm / 106.00rpm / Coreless / Metal Gear / TTL

Sản phẩm liên quan