vi Vietnamese

Từ khóa

Từ khóa:
loader
loader
Tháng:  
Tuổi:  

Dynamixel

XC430-W240-T

12.0V / 1.90Nm / 70.00rpm / Coreless / Metal Gear / TTL

Sản phẩm liên quan