Search
Close this search box.

Dynamixel

XD430-T210-R

12.0V / 2.50Nm / 50.00rpm / Maxon / Long Life / RS-485

Tư Vấn Miễn Phí

(*) Khi bạn cung cấp số điện thoại, chúng tôi sẽ gọi ngược lại cho bạn, vì thế bạn hoàn toàn không hề tốn cước điện thoại.