Search
Close this search box.

Dynamixel

XH540-W150-R

12.0V / 7.10Nm / 70.00rpm / Coreless(Maxon) / RS-485

Tư Vấn Miễn Phí

(*) Khi bạn cung cấp số điện thoại, chúng tôi sẽ gọi ngược lại cho bạn, vì thế bạn hoàn toàn không hề tốn cước điện thoại.