vi Vietnamese

Từ khóa

Từ khóa:
loader
loader
Tháng:  
Tuổi:  

Dynamixel

XH540-W270-T

12.0V / 9.90Nm / 39.00rpm / Coreless(Maxon) / TTL

Sản phẩm liên quan