vi Vietnamese

Từ khóa

Từ khóa:
loader
loader
Tháng:  
Tuổi:  

Dynamixel

XM430-W350-T

12.0V / 4.10Nm / 46.00rpm / Coreless / Metal Gear / TTL

Sản phẩm liên quan