vi Vietnamese

Từ khóa

Từ khóa:
loader
loader
Tháng:  
Tuổi:  

Dynamixel

XM540-W150-T

12.0V / 7.30Nm / 53.00rpm / Coreless / Metal Gear / TTL

Sản phẩm liên quan