vi Vietnamese

Từ khóa

Từ khóa:
loader
loader
Tháng:  
Tuổi:  

Dynamixel

XM540-W270-T

12.0V / 10.6Nm / 30.00rpm / Coreless / Metal Gear / TTL

Sản phẩm liên quan