Educational Kits

ROBOTIS DREAM II Level 1 Kit

ROBOTIS DREAM II LEVEL 1 là bộ công cụ rô-bốt cấp đầu vào được tối ưu hóa cho việc học và dạy rô-bốt.

LEVEL 1 giới thiệu cho người dùng cách sử dụng các phần cơ bản của DREAM. LEVEL 1 này tiến vào việc nghiên cứu các nguyên tắc và lý thuyết về sức mạnh điện, trọng tâm, lực, bước đi bằng 4 chân và 2 chân rô-bốt, và nhiều thứ hơn nữa.

ROBOTIS DREAM II LEVEL 1 đi kèm với 12 chương lắp ráp, ứng dụng nguyên tắc và giải quyết vấn đề.