BÚT MÀU CHÌ

Bút màu chì chất lượng cao. Bao gồm 24 màu. Công cụ chính trong Cấp Độ Foundatinon 1 & 2