G-Clay Đất sét cao cấp

Đất sét cao cấp từ Global. Phù hợp cho các học viên tập luyện sự khéo léo và sáng tạo các nhân vật thú vị