LY NHỰA GAC

Ly nhựa xinh xắn cho ngày nóng bức <3