vi Vietnamese

Từ khóa

Từ khóa:
loader
loader
Tháng:  
Tuổi:  

Dynamixel

XH540-W150-T

12.0V / 7.10Nm / 70.00rpm / Coreless(Maxon) / TTL

Sản phẩm liên quan