Educational Kits

ROBOTIS DREAM II School Set

ROBOTIS DREAM II School Set bao gồm DREAM II Jump Kit, Level 2 & Level 3 Part Kit kèm với hướng dẫn lắp ráp dạng PDF dành cho Cấu hình Robot 20+. Bạn có thể xem hướng dẫn lắp ráp gồm hơn 20 bài học dự án bằng cách sử dụng Ứng dụng thiết kế R+ MIỄN PHÍ có thể tải về trên iOS và cửa hàng GOOGLE PLAY. Ứng dụng Thiết kế R+ tương thích với Windows, Mac OS, Android và iOS.