Educational Kits

ROBOTIS PLAY 700 OLLOBOT

Giới thiệu cho con bạn các khái niệm về STEAM thông qua robot với PLAY 700: đồ chơi robot có động cơ, có thể cấu hình lại, thông minh và có thể lập trình.

Bạn có thể chế tạo 6 mẫu robot khác nhau với ROBOTIS PLAY 700: Bọ cạp, Chó, Ô tô, Cối xay gió, Gấu và Chim.