Search
Close this search box.

Giới Thiệu Chung

Thư viện VNSEA cung cấp một kho tài nguyên bao gồm bài giảng và giáo án STEAM được tổng hợp từ các nhãn hàng và các tổ chức giáo dục STEM trên toàn cầu, cùng với đó là sự đóng góp của các giáo viên có chuyên môn cao. Mục đích của thư viện là khuyến khích các sáng kiến STEAM bền vững trong các môn học và môi trường khác nhau. 

Để hỗ trợ cho việc theo dõi và tìm kiếm tài nguyên, các tài liệu trong thư viện được phân loại theo hai tiêu chí chính: 

  • Độ tuổi (Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông) 
  • Ngôn ngữ (Tiếng Việt – Tiếng Anh)

Tài Liệu Robotis

Tài Liệu Language Link Academic

DANH SÁCH TÀI LIỆU

Tài Liệu Global Art

Tài Liệu STEM

Tư Vấn Miễn Phí

(*) Khi bạn cung cấp số điện thoại, chúng tôi sẽ gọi ngược lại cho bạn, vì thế bạn hoàn toàn không hề tốn cước điện thoại.