Giáo Viên Trung tâm (Center Teacher)

I.  Thông tin chung:

 • Thời gian làm việc:Thứ Ba đến CN – 8 giờ/ngày.
 • Được nghỉ các ngày nghỉ theo quy định của Công ty
 • Nơi làm việc: trung tâm Global Art bất kỳ (có thể điều chuyển tuỳ theo yêu cầu của công

việc)

II. Mục đích công việc:

 • Dạy vẽ cho học viên gồm tất cả các chương trình của globalart
 • Chăm sóc học viên, phụ huynh tại trung tâm
 • Đưa ra các ý tưởng cho giáo trình workshop hoặc chương trình event của trung tâm

III. Nhiệm vụ công việc chủ yếu:

 • Dạy vẽ cho các em nhỏ từ 3-18 tuổi
 • Các công việc liên quan do leader giáo viên trao nhiệm vụ
 • Set up trung tâm theo mùa, tháng hoặc quý (theo sự chỉ đạo của leader gv tại tt)
 • Tham gia các khóa đào tạo huấn luyện theo phương pháp Globalart
 • Chịu trách nhiệm bảo đảm lớp học, phòng học luôn đạt chuẩn theo yêu cầu.
 • Thực hiện công tác do Quản lý TT triển
 • Tuân thủ quy định của Công ty và chỉ đạo của Quản lý TT
 • Phối hợp với admin TT trong việc thực hiện chỉ đạo của Quản lý TT và Công

Quản lý công tác dịch vụ: 

 • Đại diện Trung tâm và công ty giới thiệu chương trình dạy vẽ với phụ huynh và học

viên (khi trao đổi phụ huynh)

 • Tiếp nhận ý kiến khách hàng của Trung tâm về chương trình dạy, giáo trình, dịch vụ và con người (trao đổi với Phụ huynh & hv sau mỗi giờ học)
 • Tư vấn khóa học cho hv khi không có admin (tư vấn viên)

BÁO CÁO:

 • Định kỳ hàng tuần gồm báo cáo tình hình học viên, phân tích và đề xuất phương án
 • Báo cáo tổng hợp hàng tháng và báo cáo năm về chuyên môn
 • Báo cáo ngoài lịch, đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo Công

Công việc liên quan

THÔNG TIN LIÊN HỆ