VNSEA

Giới Thiệu

Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Bizmo là công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, bao gồm các mảng kinh doanh sau:

  • Tìm kiếm, thẩm định, đánh giá các dự án tiềm năng để đầu tư và kêu gọi góp vốn
  • Tiếp quản và điều hành các dự án do Bizmo đầu tư;
  • Tư vấn và kinh doanh nhượng quyền thương hiệu;
  • Tư vấn mua bán & sáp nhập doanh nghiệp; – Các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư khác. Lĩnh vực ngành nghề đầu tư chính:
  1. Giáo dục và đào tạo theo mô hình STEM & STEAM
  2. Đào tạo kỹ năng về dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và gia đình
  3. Cung cấp Dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và gia đình: Dịch vụ trong giữ trẻ theo giờ tại trung tâm theo mô hình giáo dục Stem & Steam; Dịch vụ chăm sóc mẹ và bé sau sinh; Dịch vụ điều dưỡng chăm sóc người bệnh/ người lớn tuổi ; Dịch vụ giúp việc gia đình, quản gia cao cấp …
  4. Cung cấp các sản phẩm & dịch vụ khác có liên quan đến chăm sóc gia đình.
  5. Nông nghiệp xanh: mô hình sản xuất & phân phối sản phẩm nông nhiệp sạch, xanh

Câu Chuyện VNSEA

Tầm Nhìn
Sứ Mệnh
VNSEA
VNSEA

Lịch Sử

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.