VNSEA

Giới Thiệu

Học Viện Giáo dục STEAM Việt Nam, gọi tắt là VNSEA. Được thành lập từ năm 2022, với sự đồng hành của nhiều đối tác chiến lược trong và ngoài nước trên 20 năm, học viện VNSEA là một trong những trung tâm cung cấp mô hình giảng dạy STEM/ STEAM trọn gói bao gồm: giáo trình, học cụ, đào tạo giảng viên, thiết kế phòng học, tổ chức các cuộc thi STEM tại trung tâm, trường học và cộng đồng theo tiêu chuẩn STEM của Mỹ. Cụ thể như chương trình STEM English, STEM Robotics, STEM Science, STEM + Art.
Không những vậy, VNSEA mang đến các chương trình học online thông qua ứng dụng E-learning. Lớp học trực tuyến với đa môn học là sản phẩm đọc quyền của VNSEA. 

Câu Chuyện VNSEA

Tầm Nhìn
Sứ Mệnh
VNSEA
VNSEA

Lịch Sử

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.